မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

Optical Brightener OB-1 သည်အဘယ်ကြောင့်အပြင်ပန်းအရောင်နှစ်မျိုးရှိသနည်း။

2020-05-19
ထုတ်လုပ်မှုတွင် PH ,ž7ဖြစ်ပါကအဝါရောင်အရောင်ပေါ်လာမည်။ PH <7 ဖြစ်လျှင်အစိမ်းရောင်ပေါ်လာလိမ့်မည်