မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

အဘယ်အကြောင်းရင်းများသည်ပလတ်စတစ်တွင်အဖြူရောင်ဖြာစေသောပစ္စည်းများ၏ရွှေ့ပြောင်းမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်သနည်း။

2020-05-19
Trichloromethane, DMF, tetrahydrofluoran နှင့် tetramethylbenzene တို့ကိုလုံးဝဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။